Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ Η' ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι μισθωτοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση το χρόνο εργασίας στην ίδια και μόνο επιχείρηση.
Αποζημίωση δικαιούνται από τον εργοδότη και όσοι από τους εργαζόμενους συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ. Ειδικότερα για την κατηγορία αυτή το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στο 50% και εφόσον ο εργαζόμενος δικαιούνται επικουρική σύνταξη, όπως πχ. Οι νοσηλευτές, το 40% του ποσού.

α. Η απόλυση πάντοτε δίδεται εγγράφως όπου αναφέρεται ολογράφως το ποσό της αποζημίωσης. Το υπογράφουμε, εκτός κι αν έχουμε αμφιβολίες σε κάτι, οπότε το υπογράφουμε με την προσθήκη της φράσης “με κάθε νόμιμη επιφύλαξη”. Η προφορική απόλυση δεν έχει καμία ισχύ και η τυχόν αποχώρηση του εργαζομένου χωρίς έγγραφη απόλυση θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη νόμιμη αποζημίωση.
Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να ενημερώνεται άμεσα το σωματείο.

β. Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο 3863/2010 άρθρο 74, όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δυο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, κάθε μια από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών, εκτός κι αν το ποσό που υπολείπεται γι την εξόφληση της αποζημίωσης είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επόμενη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

γ. Με τον πρόσφατο νόμο 3863/2010 άρθρο 74 οι απολυμένοι ηλικίας 55-64 ετών υπόκεινται σε ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς, το οποίο όμως μάλλον είναι απίθανο τη σημερινή εποχή ν αέχει πρακτικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται η άμεση ενημέρωση του σωματείου.

Παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με τις αποζημιώσεις όπως ισχύουν σήμερα στην περίπτωση της απόλυσης, βάσει των Ν. 2112/20 και 3863/2010
Προϋπηρεσία
Αποζημίωση χωρίς Προειδοποίηση
Χρόνος Προειδοποίησης σε μήνες
Αποζημίωση με προειδοποίηση
Παλιός Νόμος
Νέος Νόμος
2μήνες-1έτος
1 μισθός
1
1
0,5 μισθός
1 έτος
2 μισθοί
2
1
1 μισθός
2 έτη
2 μισθοί
2
2
1 μισθός
3 έτη
2 μισθοί
2
2
1 μισθός
4 έτη
3 μισθοί
3
2
1,5 μισθοί
5 έτη
3 μισθοί
3
3
1,5 μισθοί
6 έτη
4 μισθοί
4
3
2 μισθοί
7 έτη
4 μισθοί
4
3
2 μισθοί
8 έτη
5 μισθοί
5
3
2,5 μισθοί
9 έτη
5 μισθοί
5
3
2,5 μισθοί
10 έτη
6 μισθοί
6
4
3 μισθοί
11 έτη
7 μισθοί
7
4
3,5 μισθοί
12 έτη
8 μισθοί
8
4
4 μισθοί
13 έτη
9 μισθοί
9
4
4,5 μισθοί
14 έτη
10 μισθοί
10
4
5 μισθοί
15 έτη
11 μισθοί
11
4
5,5 μισθοί
16 έτη
12 μισθοί
12
5
6 μισθοί
17 έτη
13 μισθοί
13
5
6,5 μισθοί
18 έτη
14 μισθοί
14
5
7 μισθοί
19 έτη
15 μισθοί
15
5
7,5 μισθοί
20 έτη
16 μισθοί
16
5
8 μισθοί
21 έτη
17 μισθοί
17
6
8,5 μισθοί
22 έτη
18 μισθοί
18
6
9 μισθοί
23 έτη
19 μισθοί
19
6
9,5 μισθοί
24 έτη
20 μισθοί
20
6
10 μισθοί
25 έτη
21 μισθοί
21
6
10,5 μισθοί
26 έτη
22 μισθοί
22
6
11 μισθοί
27 έτη
23 μισθοί
23
6
11,5 μισθοί
28 + έτη
24 μισθοί
24
6
12 μισθοί
* Ο απολυόμενος δικαιούται συν 1/6 του ποσού της αποζημίωσης ως άδεια και επίδομα αδείας
Άρα η αποζημίωση υπολογίζεται ως εξής: Μηνιαίες μεικτές αποδοχές του τελευταίου μήνα με συνθήκες πλήρους απασχόλησης  επί τον αριθμό των μισθών που δικαιούται ο απολυόμενος πλέον 1/6 επί του παραπάνω ποσού.

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο 3862/2010 η σύμβαση εργασίας μισθωτού με σχέση αορίστου μπορεί να καταγγελθεί κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οπότε αποδίδεται το 50% της αποζημίωσης που ίσχυε παλαιότερα βάσει του Ν. 2112/20. Χωρίς νόμιμη προειδοποίηση ισχύουν τα έτη και οι αντίστοιχοι μήνες αποδοχών ακριβώς ως ήταν, με βάση το Ν.2112/20.

Οι αποζημιώσεις είναι μέρος του απληρωτου μισθού μας και της υπεραξίας που αποδίδεται στους εργοδότες από την εργασία μας στα χρόνια που πέρασαν. Η αποζημίωση βάσει του Ν.2112/20 και των άλλων νομοθετημάτων ήταν από τις βασικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης που κερδηθηκαν στον προηγούμενο αιώνα με σκληρούς αγώνες και θυσίες. Σήμερα με τη θεοποίηση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και των αγορών, με το κυνήγι του μέγιστου κέρδους με το ελάχιστο μισθολογικό κόστος, όλη η νομοθεσία των αποζημιώσεων ήταν εμπόδιο ια τους κεφαλαιοκράτες. Με αυτό το σκεπτικό η σημερινή χούντα κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – ΕΚΤ πετσόκοψαν τις αποζημιώσεις βάσει του Ν.3862/2010 που θέσπισαν παρά τις αντιδράσεις του εργατικού κινήματος και είναι δεδομένο ότι αν μπορέσουν θα επιχειρήσουν να τις καταργήσουν εντελώς στο άμεσο μέλλον.

Οι εργαζόμενοι χρειάζεται με τη συλλογική ταξική δράση να προασπίσουμε τόσο την εργασία όσο και τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλλονται τόσο στις απολύσεις, όσο και και στις συνταξιοδοτήσεις. Χρειάζονται μαζικά ταξικά συνδικάτα να σηκώσουν φραγμούς για τα εργασιακά και μισθολογικά μας δικαιώματα.

Σήμερα σε κάθε πρίπτωση χρειάζεται η οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία για να παλέψουμε για την καθημερινότητα της ζωής μας αλλά και για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών του κεφαλαίου, των ΕΕ και ΔΝΤ.
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΑΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΔΕ ΜΑΣ ΤΑ ΧΑΡΙΣΑΝΕ – ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου